G-07A9 MASSAGE CHART

$38.00
SKU: G-07A9-ea.

G-7A9 MASSAGE CHART TWELVE STEPS

35" X 51"

 

G-07A1    G-6D2   (原49)红绸经络能量石

G-07A2     G-6D12 柔腰

G-07A3       G-6D4 海滨经络能量石

G-07A4     G-6D39) 精华素能量石

G-07A5     G-6D41 双女推油

G-07A6     (  G-6D26)   玫瑰花双手按头

G-07A7     G-6D36   白花黑石蜡烛

G-07A8       (G-6D18)  双人泰式按摩

G-07A9       竖板,美女与花瓣 

G-07A10      毛巾玫瑰与化妆瓶

Related products

View all