Clever Deer Xue Fu Zhu Yu Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND054

$6.99
SKU: ND054

ND054 Xue Fu Zhu Yu Wan

(tao ren )Semen Persicae

(hong hua )Flos Carthami

(dan sen)Radix Salviae

(chuan qong)White Peony Root

(dang gui)Radix Angelicae Sinenis (niu xi)Radix Acanthopanacis Bidentatae

(chi shao)Radix Paeoniae Rubra

(jie geng)Radix platycodoni

(chai hu) Radix Bupleuri

(sheng di huan) Radix Rehmanniae

(zhi qiao)Fructus Aurantii

( gan cao) Radix GlycyrrhizaeRelated products

View all
Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart