Clever Deer Bai Zi Yang Xin Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND083

$6.99
SKU: ND083

ND083 Bai Zi Yang Xin Wan

Ingredient: bai zi ren Semen Biotae

dang shen Radix Codonopsis

huang qi Radix Astragali

chuan xiong Rhizoma Chuanxiong

dang gui Radix Angelicae Sinesis

fu ling Poria

yuan zhi Radix Polygalae

suan zao ren Semen Ziziphi Spionsae

rou gui Cortex Cinnamomi

wu wei zi Fructus Schisandrae

ban xia qu

gan cao Radix Glycyrrhizae

Related products

View all
Clever Deer An Shen Bu Nao Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND084
Clever Deer An Shen Bu Xin Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND014
Clever Deer Ba Zhen Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND079
Clever Deer Bai Feng Wan Traditional Herbal Formula Pills / ND082